O nás

Spoločnosť Danker vznikla v roku 2000 s cieľom vytvoriť výrobnú spoločnosť, zameriavajúcu sa na výrobu rôznych druhov sedenia. Naša prvotná ambícia bola presadiť sa na slovenskom trhu a postupne sme sa špecializovali predovšetkým v oblasti výroby sedenia v kanceláriách. Ponúkame kancelárske kreslá, otočné stoličky a rokovacie stoličky.

Vyrábame veľa druhov produktov vo väčších sériách, stoličky a kreslá štandardných typov, ale veľa úsilia venujeme i vývoju našich dizajnérskych produktov so zreteľom na kvalitu a požiadavky zákazníka na prvom mieste.

Našu pozornosť sústreďujeme na aplikláciu najnovších trendov vo všetkých aspektoch výroby, počnúc výberom materiálov, správnou technológiou výroby, dodržiavaním technologických postupov a v neposlednom rade dizajnom. Stále sa snažíme zdokonaľovať našu výrobu a tým prispieť k spokojnosti užívateľov našich výrobkov.